Rozliczanie PFRON

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych dla tychże pracowników i stosowania tzw. “efektu zachęty” przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują przygotowywanie niezbędnych deklaracji, rozliczenie dofinansowania oraz udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.

Skontaktuj się z nami