Przygotowanie zeznań rocznych PIT

Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ze swojej strony oferujemy pomoc w wypełnieniu zeznania oraz udzielamy niezbędnych informacji.

Skontaktuj się z nami