Nowa Ordynacja Podatkowa. Rewolucja po 20 latach?

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowej Ordynacji Podatkowej, który obecnie jest w fazie konsultacji. Obowiązujący dokument ma już swoje lata, a jego zapisy mają być zgodne z obowiązującymi światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym.

Proponowane przepisy podatkowe mają być zgodne z filozofią 3xP czyli przejrzysty, prosty i przyjazny system podatkowy. Ponadto, jak informuje Minister Finansów Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) ma zwiększyć bezpieczeństwo i pewność podatników.

Jakie główne zmiany czekają nas po wprowadzeniu Nowej Ordynacji podatkowej?

1.    Nie musisz płacić podatku do 50 zł – to z punktu widzenia podatnika bardzo istotna zmiana. Umorzenie opodatkowania z urzędu tzw. Kwot bagatelnych. Jeśli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 50 zł, właściwy organ podatkowy automatycznie umorzy zobowiązanie. Podatnik nie będzie w takim przypadku traktowany jako dłużnik.

2.    Uproszczenie postępowania do 5 000 złotych – w przypadku mniejszych zaległości projekt ustawy zakłada stosowanie uproszczonego postępowania. Takie postępowanie wszczynane byłoby z urzędu, jednak zgodę na to musi wyrazić podatnik. Czas trwania takiego postępowania znacznie się skróci, a podatnik otrzyma drogą elektroniczną postanowienie (bez uzasadnienia). W efekcie skróci się czas prowadzenia spraw a podatnik zaoszczędzi czas.

3.    Mniej kontroli skarbowych w firmach – ta zmiana powinna zadowolić podatników. Celem takie działania jest umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom poprzez zwiększenie do nich zaufania organów podatkowych.

4.    Wprowadzenie mediacji i konsultacji – W przypadku sporu podatnika z fiskusem, możliwe będzie rozwiązanie go poprzez powołanie specjalnego, bezstronnego mediatora. Listę mediatorów będzie prowadzić resort finansów. Drugą opcją na rozwiązanie sporu będzie tzw. kontrola na zamówienie. Procedura konsultacyjna, bo o niej tu mowa, ma pozwolić podatnikowi, który nie jest pewny swojego rozliczenia, na poproszenie urzędu o kontrolę podatkową. Urząd dokona rozliczenia i wskaże odpowiednia wysokość zobowiązania. Taka usługa będzie dodatkowo płatna, a wysokość opłaty zależeć będzie od wysokości zobowiązania.

5.    Zakaz negatywnych decyzji dla podatnika – NOP chce wyeliminować orzeczenia niekorzystne dla podatnika. W przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy (po odwołaniu się od wyroku pierwszej instancji) wyroki nie mogą być gorsze niż pierwotne.

6.    Wprowadzenie umów między podatnikiem a fiskusem – To kolejna propozycja, która w ocenie Ministerstwa ma chronić podatnika. Dzięki specjalnemu pisemnemu protokołowi podatnika ma mieć pewność, że fiskus wywiąże się z zobowiązania. Nie będzie możliwa zmiana decyzji podatkowej, ze względu na wypracowaną już umowę.
Dodatkowo powstanie cooperative compliance, czyli umowa o współdziałanie. Jest ona dobrowolna, jednak jej podpisanie wiąże się z obowiązkiem transparentności po stronie podatnika. Wszelkie istotne zmiany w swojej działalności podatnik będzie zmuszony poinformować o tym właściwy organ podatkowy.

7.    Zaległości podatkowe opłacane przez osoby trzecie – w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej możemy znaleźć ciekawą opcję dla podatników. Wszystkie zobowiązania wobec podatnika będzie mogła pokryć osoba trzecia. Obecnie można opłacić podatek za innego podatnika tylko i wyłącznie do wysokości 1 tysiąca złotych. W ramach NOP będzie można opłacić wyższe zobowiązania. Ponadto ustawodawca zezwoli na wpłaty z tytułu zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania podatkowego oraz kosztów upomnienia.

8.    Powołanie Rzecznika Praw Podatnika – Jego rolą ma być wsparcie i ochrona praw podatnika. Ponadto RPP ma monitorować i analizować problemy przy tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego. Projekt ordynacji podatkowej zakłada utworzenie w każdym województwie. Jego decyzje miałyby być ostateczne w odwoławczych spornych kwestiach. Rzecznik Praw Podatnika miałby być powoływany przez Premiera na wniosek ministra finansów.

9.    Powstanie Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych – Punkty te mają świadczyć wsparcie lokalnych urzędów skarbowych w zakresie informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw indywidualnych.

10.    Prawo jasne i zrozumiałe dla każdego – Nowa Ordynacja Podatkowa mają być napisane prostym językiem, czytelnie i spójnie. Przepisy mają być łatwe w użytkowaniu oraz dostosowana do rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Ministerstwo Finansów skierowało nowy projekt do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Później ustawa ma trafić do Parlamentu. Po jej zatwierdzeniu ustawa trafi do Prezydenta, gdzie będzie czekać na podpis. Wejście ustawy w życie planowane jest na 1 stycznia 2020 rok.

Prezentacja Ministerstwa Finansów
Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz