Zwrot VAT- od zakupów zagranicznych

Przedsiębiorcy prowadzący firmę transportową, którzy dokonują zakupów za granicą np. paliwa, naprawy samochodu, mają możliwość odzyskania podatku od wartości dodanej zapłaconego za granicą. Ze swojej strony oferujemy:

  • sprawdzenie poprawności skompletowanych dokumentów,
  • złożenie wniosku o zwrot VAT,
  • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Skontaktuj się z nami