Rozliczenia dotacji

Przedsiębiorcy korzystający z dodatkowych dofinansowań zewnętrznych zobowiązani są do odpowiedniego dokumentowania i księgowania wszelkich zdarzeń związanych z wydatkowaniem dotacji. Ze swojej strony oferujemy wsparcie m.in. w zakresie:

  • sprawdzania poprawności dokumentów finansowych dotyczących dotacji,
  • prowadzenie księgowości zgodnie z wymogami przedstawionymi przez, podmiot finansujący i pozwalający na poprawne rozliczenie dotacji,
  • przygotowywanie pomocniczych zestawień wydatków i innych dokumentów księgowych potrzebnych dla celów rozliczeniowych.

Skontaktuj się z nami