Obsługa księgowa Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządzanie Nieruchomością składa się z licznych działań związanych nie tylko z obsługą wspólnoty mieszkaniowej i jej członków oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości, ale również z jej obsługą księgową. Ze swojej strony oferujemy wsparcie w tym zakresie poprzez:

  • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami,
  • przygotowywanie naliczeń opłat na podstawie uchwał Wspólnoty,
  • przygotowywanie rozliczeń z tytułu użytkowania lokali,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania, nieruchomości oraz uzyskanych przychodach.

Skontaktuj się z nami