Obsługa księgowa

W warunkach często zmieniającego się prawa podatkowego przedsiębiorca koncentrujący się na codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma możliwości śledzenia ciągłych zmian przepisów podatkowych. Profesjonalna pomoc biura rachunkowego pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych oraz ewentualnych dalszych konsekwencji prawnych z nich wynikających.

Ze swojej strony oferujemy pełne wsparcie w zakresie księgowo-finansowym dla przedsiębiorstw:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
  • przygotowywanie innych dokumentów finansowych na życzenie klienta.

Dodatkowo zapewniamy reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa.

Skontaktuj się z nami